PERSONDATAPOLITIK

1. Generelt
 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver,
hvorledes Restaurant Sommerlyst, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler
oplysninger om dig.

 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi
indsamler via Restaurant Sommerlysts hjemmeside, restaurant-sommerlyst.dk
 (“Hjemmesiden”).

 Restaurant Sommerlyst er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til
Restaurant Sommerlyst kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for
behandlingen

 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug
af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger
på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om
din computer.

 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt
foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og
Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage
vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1,
litra f.

 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de
oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde,
oplysninger om hvilke produkter du køber, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-
adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores
aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at
reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde
lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen
med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1,
litra b, c og f.

 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-
mailadresse og fødselsdato.

 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve og tilbud
til dig. Vi sender nyhedsbreve fra Restaurant Sommerlyst.

 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1,
litra f.

3. Modtagere af Personoplysninger
 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og
specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de
varerne til dig.

 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler
oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt
andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er
etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret
gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU
Persondataforordningens art. 45.

 kopi af Google LLC’s certificering kan findes
her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes
her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A
ctive.

4. Dine rettigheder
 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi,
som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten
 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet,
hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener,
hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt.
måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler
om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en
skriftlig anmodning til info@restaurant-sommerlyst.dk. Du kan blive bedt om at
dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 Retten til berigtigelse
 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os.
Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har
registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så
oplysningerne kan blive korrigeret.

 Retten til sletning
 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet
af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag
for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine
oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser,
eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke
forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de
oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 Retten til dataportabilitet
 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os,
udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har
ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 Retten til indsigelse
 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den
profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige
situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger,
som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

 Retten til at tilbagekalde samtykke
 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en
given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit
samtykke, bedes du kontakte os på info@restaurant-sommerlyst.dk.
 Du kan altid trække dit samtykke tilbage på tilmelding til nyhedsbrevet. Dette
kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at
kontakte os på info@restaurant-sommerlyst.dk og oplyse, at du ikke længere
ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

 Retten til at klage
 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5,
1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan
blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata
 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du
ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når
dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for
behandling af oplysningerne.

 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr.
pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du
har foretaget dit køb.

Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt
behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde
lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at
opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed
 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller
forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for
at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Specifikt vedr. tilmelding til nyhedsbrev
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du samtykke til, at Restaurant Sommerlyst må kontakte dig pr.
e-mail med nyhedsbreve og tilbud.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af
vores e-mails eller ved at kontakte os på info@restaurant-sommerlyst.dk og oplyse, at du ikke længere
ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Med dit samtykke accepterer du, at Restaurant Sommerlyst må indsamle og bruge data om dig og dine
aktiviteter og samkøre sådanne data med andre oplysninger, som virksomhederne allerede har eller får
fra anden side, også fra eksempelvis cookies fra virksomhedernes hjemmesider, blandt andet til at lave
en profil, der kan målrette henvendelser til dig.

Dine data vil blive opbevaret af Restaurant Sommerlyst, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål til opbevaringen af dine oplysninger eller har specifikke ønsker vedrørende data om dig og dine aktiviteter. 

8. Kontaktoplysninger
 Restaurant Sommerlyst er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via
Hjemmesiden.

 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at
gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:
Restaurant Sommerlyst, Korsør Lystskov 20, 4220 Korsør, Telefon: 58 35 14 40, Email:
info@restaurant-sommerlyst.dk

9. Ændringer i Persondatapolitikken
 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette
ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

10. Versioner
 Dette er version 1 af Restaurant Sommerlyst persondatapolitik dateret den 05. februar
2021.

I samarbejde med easyTableBooking.dk